N uch Sunline Easy To Love (Alfred) 4 BIG 23 aug 2015 Gjøvik Hundeklubb.
N uch Sunline Emma Kristine (Emma) 1 BIG 23 aug 2015 Gjøvik Hundelubb

Chanel har vært på sin første utstilling med Ulla og Henning i Danmark hvor hun nå bor. Hun ble BIS Baby på Dansk Puddelklubbs utstilling. Dommer:Werner schmiegelt. D. GRATULERER!