Australian Shepherd

Rasehistorie:

Australian Shepherd er faktisk ikke noe australsk rase, men er utviklet i USA. Det finnes mange forskjellige fortellinger om rasens opphav, som det også gjør for så mange andre raser. Mye av dette er antagelser.

Trolig er rasen en blanding av Spanske, Baskiske og Australske gjeterhunder som siden ble blandet med Britiske gjeterhunder som bosetterne fra Østre Nord Amerika hadde med seg til Vesten. Navnet har de fått ut fra sammenligninger med de baskiske gjeterhundene som kom til USA via Australia på 1800 tallet. Det sies at den stammer bl.a. fra Pyreneisk gjeterhund, Collie, Border Collie og også den nå utdødde Smithfield-hunden.

Aussien har visse likheter med hunder i Australia, f.eks. German Collie, men de aussiene som finnes i Australia i dag kommer fra USA, England og Sverige.

Rasen har vokst fram blant nybyggerne i de vestre delene av USA. Gårdene var ofte små og fattige og man hadde ikke råd til å ansette en gårdsgutt, så man fikk nøye seg med et par allsidige hunder. En "allround ranchdog" var gull hvert på den tiden. I avl la de vekt på egenskaper som gjeterinnstingt, vokterinnstingt, og det å kunne jobbe hele dagen selvstendig og kunne løse problemer på egenhånd.

Før 1945 var ikke navnet Australian Shepherd kjent. Det ble brukt navn som Spanish Shepherds, California Shepherds, Pastor dogs, Blues.

Australian Shepherd er en typisk gjeterhund med alle de egenskaper som karakteristiske for den. I USA er den populær blant folk som driver med storfe, og den er nå på vei til å bli internasjonalt kjent.

Rasen ble ikke offisielt godkjent av AKC  (Amerikanske Kennelklubben) før 1993 og fram til da var rasen under ASCA (Australian Shepherd Club of America).

Den første utstillingen ble holdt i Tucson, Arizona i 1958 med rundt 15 deltagende hunder. Det fantes ingen rasestandard for den første kom ikke før enn i 1961.

Først i 1977 kom den offisielle ASCA standarden som gjeller i dag for ASCA utstillinger.

I 1993 da AKC godkjente rasen fikk den en offisiell standard og det er den vår norske standard er basert på.

Sammendrag av rasens standard:

Australian shepherd er en mellomstor, lett rektangulær, sterk og meget bevegelig hund, aktiv og livlig.

Hode: Solid og tørt, snutepartiet av samme lengde som skallen eller noe kortere. Lett hvelvet skalletak og ubetydelig markert nakkeknøl. Snute og skalle i parallelle plan, markert stopp. Snuten godt utfylt, profilene rettskåren og nesebrusken av farge som avhenger av pelsfargen. Øyne: mandelformede, brune, blå, ravfargede, eller variasjoner og kombinasjoner av disse fargene. Øyelokkskantene er pigmentert i samsvar med øyenfargen, øynene har et livlig og våkent uttrykk. Ører: trekantede, middels store, høyt ansatt, tipper over eller bæres som rosenører. Bitt: Saks- eller tangbitt. Hals: middels lang, sterk, lett buet. Kropp: dyp og lang brystkasse med godt buede ribben. Rett og sterk rygg, lend og kryss lett buet. Lett opptrukket buklinje. Ben: gode vinkler både i for - og bakpart, kraftig, men ikke klumpet ben stamme, rette og parallelle for - og bakben. Lave haser som skal stå leddrett mot bakken.  God muskelfylde i bena. Poter: lett ovale, godt sluttet og hvelvet, med sterke tredeputer. Hale: rett. medfødt kort eller kupert (forbudt i Norge) og ikke mer enn 10 cm. lang. Bevegelser: Frie og lette. Pels: middels grov, middels lang, rett eller bølget, motstår vind og væte, med mer eller mindre tett underrull avhengig av klimaet den ferdes i. Pelsen er kort og bløt på hode, ører, forsiden av forbena og nedenfor hasespissen. Farge: blue merle, sort, red merle og rød, alle med eller uten hvite tegninger og/eller tanfargede flekker. Skulderhøyde: hannhund 50-57 cm, tispe 45-52 cm.